A Ty Czego Użyjesz
Aby Się Wydostać?

PFR

Nasza firma skorzystała z pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
“Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Miko, Małych i Średnich Firm.”
udzielaną przez PFR.

Let Me Out sp. z o.o.
NIP: 899-274-73-14
REGON: 022263171
Numer KRS: 0000586695
 

Newsletter